جشنواره ملی پوشاک اسلامی ایرانی

طراحی متریال جشنواره ملی پوشاک اسلامی ایرانی دانشگاه آزاد واحد جنوب شامل طراحی لوگو، سرویس اداری، پوستر و تارنمای جشنواره و داوران و بنرهای استند و راهنما

 

  • کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی / واحد جنوب