تیزر آیلتس ایران

ویدیوی تهیه شده در افترافکت برای شروع جلسات آزمون سناریو و مونتاژ : شروین ناطق صدا: دیوید یعقوبی

کارفرما: شرکت تبلیغاتی مگنولیا