طراحی و مدلسازی سه بعدی سامسونگ

ابتدا طرح های مدادی اولیه برای این مسکات ها تهیه شد و نمونه های اولیه و موبایل های مربوطه برای هر شاخص سرویس سامسونگ، سرعت، قدریت و . . . طراحی، مدلسازی و توسط وی ری رندر شدند اصلاحات نهایی در فتوشاپ اعمال گردید و برای خروجی چاپی نهایی سازی شد

 

  • کارفرما: Samsung by Magnolia