پوسترها و بنرهای سامسونگ

طراحی های انجام شده برای مسابقات اسکی دیزین، قرعه کشی ها و . . .